Huset ledes av et styre på fem som velges av årsmøtet. Hvert medlem velges for to år og et år er to på valg og neste år er tre på valg. 

Etter årsmøtet 2024 består styret av Ove Larsen og Arild Teasker (valg for 2023-2025) samt Hanne Turid Jansson, Berit Hellestøl og Frode Berg (valgt for 2024-2026).

På undersider her legges det ut referater fra styremøtene. Du finner også vedtektene for Huset. 

Del denne siden