Feda menighet og Feda bedehus har i fellesskap bygd nytt hus. Sammen med Kvinesdal kirkelige fellesråd v/kirkevergen har de utformet et bygg med rom for de behov de ulike aktørene har. Bygget er blitt et stort aktivum for hele befolkningen på Feda, ikke minst med tanke på ny utbygging og store planer for områdene rundt kirken og småbåthavna.

Formål

Huset erstatter gamle Feda bedehus og gir plass for nye samlinger og aktiviteter knyttet til Feda kirke og Feda menighet. Det er formål som søndagsskole og annet barne- og ungdomsarbeid, møter og basarer, formiddagstreff og pensjonisttreff. Lokaler kan leies i forbindelse med barnedåp, konfirmasjon, bryllup, gravferd og til andre begivenheter/møter/samlinger

Byggeprosessen

Våren 2009 ble det gjort vedtak i bedehusårsmøte og menighetsmøte om å arbeide for å bygge nytt felles bedehus/menighetshus ved Feda kirke. Det ble holdt idedugnad og nedsatt plankomite, vedtektskomite, byggekomite, økonomikomite og interiørkomite som har hatt mange møter og gjort mye god planlegging. Det ble arbeidet med anbudsdokumenter høsten 2010 og anbud ble lyst ut på nyåret 2011. Mange anbydere var interesserte. Avtaler ble underskrevet i april 2011 med Holm AS for bygningsmessige arbeider, Kloster for elektro og rørlegging samt Hjelleset Energi for ventilasjon. Arbeidet på tomta startet i mai 2011, mye var ferdig til åpinngen 18.8.2012. De siste bygningsmessige arbeidene ble ferdige høsten 2012. 

Dugnad

En del arbeider gjort på dugnad. Det gjelder særlig innreding, sparkling, maling og fliselegging samt legging av takstein. Mange har vært med og gjort en kjempeinnsats. Det er i alt gjort ca. 4300 timer dugnad i byggeprosessen og en sparte med det ca. 750 000 kroner!

Del denne siden