Årsmelding fra styret for 2022.

Med justeringer fra årsmøtet. 

Årsmøtet og styre

Årsmøte ble holdt 27.02.2022

 

Styret har siden da bestått av

Ove Larsen styreleder (2021-2023)

Grethe Larsen nestleder (2022-2024)

Frode Berg sekretær (2022-2024)

Hanne Turid Jansson (2022-2024)

Arild Tesaker (2021-2023)

  1. Vara: Liv Karin Poth Egeland (2022-2023)
  2. Vara: Bjørg Fredriksen (2022-2023)

Valgkomite: Anders Mathias Larsen og Vidar Frestad.

 

Styrets arbeid

 

Styret har i 2022 hatt 4 møter i løpet av året.

12.01.2022, 22.06.2022, 15.08.2022, 31.10.2022

 

Aktuelle saker en har arbeidet med er:

 

Halvårsplaner for virksomheten

  1. års jubileum

Nytt solcelleanlegg på Huset

Diverse innkjøp

Dugnader vask/vedlikehold

Økonomi/budsjett

 

Aktiviteter i 2022

 

Aktivitetene har gått som planlagt med unntak av supertorsdag, helligtrekongersbasar, tematorsdag i slutten av januar samt kirkekaffe 06.02.2022 grunnet koronarestriksjoner. Ellers har det vært jevn aktivitet på Huset igjennom året som har gått.

 

Gudstjeneste/familiemøte, lørdagskafe, søndagskole, barnekor, småbarn sang, Supertorsdag, Tematorsdag, Turboklubb, Reparasjonskafe, reparasjonsdag, åpen kafe og konserter. Høsten 2022 ble tematorsdag nr. 50 spesielt markert med besøk av ordfører Kvinlaug fra Kvinesdal kommune.

 

Søndag 04.09.2022 var det 10-års bursdagsfest for Huset. Paul Daasvand hadde jubileumshilsen, Feda kirkes barnekor sang, Ådne Svalastog spilte til koret og til blant annet to jubileumssanger. Det var bildekavalkade fra mye av det som har skjedd på Huset de 10 årene siden åpningen i 2012.

 

Lørdag 15.10.2022 var det så jubileumskonsert på Huset. Ordfører Per Sverre Kvinlaug stilte i spissen for mange lokale medvirkende Husetvenner: Koret Schola Vocalis, Einar i Solveggen, Lars Aksel og Sofie Charlotte Teistedal, Vidar Søstrand, Roy Unnhammer Hadland, Galib Mammadov samt Rob og Christa van den Hooven. De framførte mange ulike sanger i ulike sjangre til stor glede for de over 70 frammøtte. Underveis ble også jubileumssangene for Huset 5 år og Huset 10 år sunget som allsanger.

 

Kvinesdal kommunes årlige kulturkveld ble arrangert på Huset 21.10. På dette arrangementet ble Huset tildelt kommunens kulturpris for 2022. Dagen etter var det Hølmebakkseminar på Huset i samarbeid med Kvinesdal kommunen og Kvinesdal historielag. 

 

I løpet av 2022 har det vært en god del utleie av Huset til ulike samlinger.

 

Huset har egen internettside www.fedahuset.com der det legges ut aktuell informasjon om anlegget, utleiemuligheter, arrangementer som skal skje og litt om ting som har skjedd på Huset

 

Årlig HMS

 

Bjørn Frestad holdt HMS-oppdatering med brannvern for faste brukere av Huset 8. og 9.11.2022. Det var branntilsyn 15.2 uten avvik eller merknader.  Alle lyspærer i hovedsalen ble skiftet ut. IRS har godkjent at søppelsorteringen som ble innført i 2022 er godkjent med ny ordning for næringsbygg.

Vaktmester Bjørn Fresta har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til regelverk og at generelt driftsvedlikehod utføres i henhold til oppsatt plan.

 

Dugnad

 

Vask av Huset gjøres av frivillige der to og to har ansvar for to uker av ganga. Storvaskedugnad ble gjort av 15 frivillige 10.5.2022.

Venner av Huset gav 90 000 kroner fra blant annet plantemarked, pyntegrøntsalg og rivedugnad på Feda omsorgssenter.

Videre fikk også Huset 12 000 i driftstøtte av Flekkefjord sparebank.

Gaver/Diverse innkjøp

 

Til kjøkken ble det kjøpt inn 3 nye vaffeljern. Dør mot gravlund måtte også skiftes pga. råte. Ny dør er kjøpt inn og vil bli satt inn i stedet for den gamle i løpet av våren.

Nytt solcelle anlegg fra Flekkefjord elektro ble bestilt i august og levert og montert i januar 2023.

 

Økonomi

 

Blir redegjort for som en egen del av årsmøtet.

Utfordringer framover

 

Rekrutering

Folk til dugnadsarbeid.

Alle ideer og innspill mottas med takk.

Økonomi – givertjeneste.

Det er med stor glede og takknemlighet at styret kan oppsummere 2022, og takker alle som har medvirket. Vi ser tilbake på et minnefult jubileums år. Vi tror fler og fler ser at huset kan være et sted for alle og ber om at vi sammen kan få enda flere på Husets arrangementer fremover.

Mvh

Styret for Huset

Del denne siden