Del denne siden

Årsmelding fra styret for 2023.


Årsmøte og styre:  Årsmøtet var 26.2.2023.

Styret har siden da bestått av

Ove Larsen styreleder (2023-2025)

Grete Larsen nestleder (2022-2024)

Frode Berg sekretær (2022-2024)

Hanne Turid Jansson (2022-2024)

Arild Tesaker (2023-2025)

 1. Vara: Liv Karin Poth Egeland (2023-2024)
 2. Vara: Bjørg Fredriksen (2023-2024)

Valgkomite: Anders Mathias Larsen og Vidar Frestad.

 

Styrets arbeid

Styret har hatt 3 møter siden forrige årsmøte.

18.06.2023, 24.1.24 og 22.2.24

 

Aktuelle saker en har arbeidet med er:

 • Halvårsplaner for virksomheten
 • Diverse innkjøp
 • Dugnader vask/vedlikehold
 • Økonomi/budsjett

 

Aktiviteter i 2023

 

I året som har gått har det vært mye ativitet.

Særlig stor oppsluting på tematorsdagene, spesielt da Erna Solberg var gjest og da ubåt kaptein Øyving Lavoll var gjest.

 

Faste ativiteter igjennom året (antall):

 

Søndagsmøter (14), Søndagsskole (17), Gudstjenste/kirkekaffe (19)

Lørdagskafe (6), Reparasjonskafe (9), Supertorsdag (14), Tematorsdag (5),

Åpen kafe (25), Turboklubb (6), Sangøvelser(25),

 

Andre enkelståend aktiviteter:

Juletrefest, Frivillige fest,

Basar  for hustet ble avhold på huset 15.09.23

Helligtrekongerbasaren 21.01.23 og mannsbasar i høst.

 

I løpet av 2023 har det vært en god del utleie av Huset til ulike samlinger som, bryllyp, minnesamvær, konfirmasjoner, selskaper, foreninger/lag, kurs etc. det var i alt 27 ulike utleier i løpet av året.

 

Huset har egen internettside www.fedahuset.com der det legges ut aktuell informasjon om anlegget, utleiemuligheter, arrangementer som skal skje og litt om ting som har skjedd på Huset.

Det ble også laget informasjonsfoldere om aktiviteten i meniheten.

 

Årlig HMS

Det ble gått igjennom HMS-oppdatering for faste brukere av huset 14 & 15.11.2023. I tillegg var det førstehjelp kurs med praktisk trening på HLR.

Vaktmester Bjørn Frestad har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til regelverk og at generelt driftsvedlikehod utføres i henhold til oppsatt plan.


Dugnad

 • Vask av Huset blir gjort av frivillige der 2 & 2 har ansvar for 2 uker av gangen.
 • Det ble også gjort vedlikehold og stell av grønt utvendig.
 • Venner av Huset gav 65 000 kroner fra årets plantemarked.
 • Basar komiteen gir 50 000 kroner
 • Salg av pyntegrønt i november gav ca 20 000 kroner til huset
 • Storvask av huset ble holdt 25.03.23
 • Det ble overført 100 000 kr fra eplesaftsalg over flere år i januar

 

Gaver/Diverse innkjøp

Ny ytterdør ble montert på langsden mot kirken kjøpt inn i fjor. Olaf Shultz var med som fagmann på dugnad.

I januar ble det montert og satt i drift solcelleanlegg på taket av Huset. Dette produserer ca. 1/3 av Husets strømforbruk.


Økonomi

Blir redegjort for som en egen del av årsmøtet (se egne underside for økonomoversikt)


Utfordringer framover

 • Rekrutering
 • Folk til dugnadsarbeid.
 • Alle ideer og innspill mottas med takk.
 • Økonomi – givertjeneste.


Det er med stor glede og takknemlighet at styret kan oppsummere 2023, og takker alle som har medvirket. Vi opplever at fler og fler ser at huset kan være et sted for alle og ber om at vi sammen kan få enda flere på Husets arrangementer fremover.

Mvh.  Styret for Huset