Foreningen Venner av Huset

Foreningen ble stiftet i november 2017. 

Foreningens formål er gjennom frivillig dugnadsarbeid og innsamlingsaktiviteter å støtte arbeidet for barn, ungdom og voksne i Den norske kirke, Feda menighet, herunder drift og vedlikehold av Huset, Feda bedehus og kirketun.

Alle personer over 15 år som støtter opp om formålet og aktiviteter som utøves i foreningen kan bli medlemmer.

Det blir årsmøte for Venner av Huset søndag 3. mars 2024 klokka 17.30.

Se mer informasjon på undersider nedenfor. 

Del denne siden