På Huset fra klokka 18.00. Programmet begynner 19.00.

Tematorsdager er en mellomting mellom kirkakademi og kulturkveld. De arrangeres av en egen styringsguppe og en tar opp aktuelle temaer som kan ha allmenn interesse.

Mønsteret for kveldene er sosialt samvær med kaffe fra kl. 18, foredrag, sang/musikkinslag, enkel servering med kaffe og vafler, utlodning og kveldstanker til slutt. 

Kontaktperson for styringsgruppa: Anders Mathias Larsen. 

Programmet for høsten 2023 er:

28. september med besøk av  Anne Marie Heggland. Hun skal snakke om "Datasikkerhet og digitalt forsvar". Anne Marie er født og oppvokst på Feda, men arbeider nå på Forsvarets forskingsintitutt på Kjeller like utefor Oslo.

Det blir sang ved Hollenderbyens dannede duer og kveldstakene blir ved Åse Paulsen Skiftun. 

26. oktober kommer Kåre Birkeland og vil holde foredrag om "Folkesykdommen diabetes - hva kan gøres?" Kåre Birkeland har slekt fra Feda og har feriehus her. 

Det blir sang og musikk ved Nordvesten fra Lista.

Diakon Frank Hammerø har kveldstanker. 


30. noveber blir siste tematorsdag i høst.

Da kommer Oddmund Nordgård som er professor på Universitetet i Stavanger og vil fortelle om  "Kan blodprøver avsløre kreft". Oddmund er født og oppvokst på Øye og var en kort periode i ungdommen organist i Feda kirke.

Det blir trekkspillmuskk ved Lista  trekkspillklubb. 

Jan Ståle Grøtteland vil ha kveldstanker denne ganga. 

Del denne siden