Referat fra årsmøtet i foreningen Venner av Huset.

26.2.23

Det var 10 til stede på årsmøtet.

Møtet ble ledet av Ove Larsen fra styret for foreningen.

Årsmelding for 2022 ble lest og godkjent.

Det ble redegjort for revidert regnskap for 2022 det en har overført 90 000 fra ulike aktiviteter som gave til Husets drift.

Ove Larsen og Bjørg Fredriksen ble gjenvalgt til styret for årene 2023-25. Bjørn Frestad er tredje styremedlem som er valgt for 2022-24.

Anne Gry Egenes ble gjenvalgt som revisor.

Kontingent for 2023 ble satt til 100 kr per medlem.

Det er egen underside for Venner av Huset på Husets hjemmeside www.fedahuset.com. Det ble kommentert at det bør tydeliggjøres at denne er for Venner av Huset.

Del denne siden