Referat fra årsmøtet 2024  som var 3.3 klokka 18


Arild Tesaker ønsket velkommen til årsmøte. Det var 20 som hadde møtt opp.
Anders M. Larsen holdt andakt.
Ove Larsen ble foreslått og valgt som som ordstyrer for den formelle årsmøtedelen.
Hanne Turid Jansson ble valgt som referent.

Gikk gjennom årsrapporten fra styret for 2023.


Årsrapporten ble godkjent med noen tilføyelser. Den justerte rapporten legges ut på Husets nettside.

Valg:

De som var på valg: Frode Berg, Grete Larsen og Hanne Turid Jansson, alle2 år.
1. Vara : Liv Poth Egeland 1år
2.Vara : Bjørg Fredriksen   1år
Valgkomiteen foreslo Berit Hellestøl som nytt styremedlem. Bjørg Fredriksen takker for seg som 2. Vara, og Grete går inn som 2. vara.
Frode og HanneTurid tok gjenvalg for 2 nye år.

Forslaget fra valgkomiteen ble vedtatt med akklamasjon.
Valgkomiteen som består av Anders M. Larsen og Vidar Frestad, fortsetter.

Økonomi:
Regnskapet for 2023 ble gjennomgått og godkjent.
Orientering om budsjett for 2024.

Samtale om virksomheten: søndagsmøte
                     
Det ble diskutert om det kunne bli flere aktiviteter, endring av søndagsmøter mm. Det kom innspill til innhold på søndagsmøtene, men ingen nye til å være med å ta ansvar for dem.

Innspill: sangmøter et par ganger i halvåret, fint med bibelundervisning, vurdere om vi skal ha kun ett søndagsmøte per måned, få til grupper som tar ansvar for hver sin type søndagsmøte.

Hva med basar til høsten?


Vi venter og ser det litt an, da det krever ganske mye arbeid for å få til en basar. Ove tar opp spørsmål om basar og folk som kan være med på kommende supertorsdag.

 

Grete Larsen fra styret delte ut blomster til Bjørn Frestad, Bjørg Fredriksen, Åse Sæbø og Ove Larsen som takk for spesiell innsats for Huset i 2023.

 

Møtet ble avsluttet med kaffe og gode kaker.