Åpen kafe

Det var samlinger onsdager i hele høsthalvåret 2023. På grun av liten oppslutning blir det ikke åepn kafe våren 2024. Kanskje prøver en igjen til høsten. Del denne siden